Ušteda i ekologija

Štednja energije i ekologija

Kada govorimo o ekološkom materijalu trebamo znati da se on određuje temeljem tri glavne stavke

Koliko energije je potrebno za proizvodnju materijala

Usporedbe radi kada govorimo o prvoj stavci proizvodnja stiropora zahtijeva jako malo potrošnju energije primjerice za kubni metar bijelog/grafitnog stiropora potrebno je 39 MJ dok je primjerice za proizvodnju izolacije od  poliuretanske pjene 72MJ, kamena vuna 76MJ te izolacije od drvenih vlakana potrebno 310MJ. Da to dočaramo 3,6MJ odgovara potrošnji električne energije od 1kWh što znači da ćemo s tom potrošnjom energije od 1kWh moći napajati prosiječan  kompjuter 50sati.

Koliko taj materijal uštedi energije tokom svoje uporabe

Kada dalje govorimo o štednji energije uzevši za primjer izradu fasade sa izolacijskim SIMAPOR poločama EPS-a postiže se značajno smanjenje tolinskih gubitaka u samom prostoru te time ušteda energije potrošene za zagrijavanje prostora primjera radi za 1l sirove nafte koja je potrebna za proizvodnju EPS-a uštedi se okvirno 100l prerađene nafte za grijanje prostora. U prosjeku se gleda da se nakon termoizolacije kuće početna investicija za SIMAPOR EPS može vratiti kroz 4mjeseca grijanja/hlađenja kuće.

Mogućnost recikliranja i iskorištavanja reciklata

EPS je materijal koji se može 100% reciklirati. EPS ne pospješuje rast mikroorganizama, ne truli, ne stvara plijesni, ne raspada se. Zato se s pravom može reći da EPS (stiropor®) nema negativnog utjecaja na okoliš, dapače, upravo radi njegove osnovne primjene u graditeljstvu, a to je ušteda energenata, te mogućnosti njegovog jednostavnog recikliranja, jedan je od najvažnijih čimbenika u zaštiti okoliša. Reciklati stiropora se mogu koristiti za proizvodnju lakih betona, za ispune, dozvoljeno je i vratiti dio reciklata u proizvodnju, a može se i spaljivati u svrhu proizvodnje toplinske i električne energije kao što je dokazano u gradovima EU gdje se pokazalo da nema štetnih utjecaja na zdravlje ljudi i okoliš.

Štednja energije i ekologija

Kada govorimo o ekološkom materijalu trebamo znati da se on određuje temeljem tri glavne stavke

Energija potrebna za proizvodnju

Ušteda energije tokom uporabe

Mogućnost recikliranja

Scroll to Top
Povratak na vrh