Osnovni podaci o tvrtki

KUMAL S d.o.o. za proizvodnju i promet građevinskim materijalom

OIB: 71549040939

Mjerodavni sud

Trgovački sud u Zagrebu
Registarski uložak s matičnim brojem (MBS) 010064191

Temeljni kapital

56.720.000,00 kn– uplaćen u cijelosti
Porezni broj: 02179091

Poslovna banka

Nova Hrvatska Banka d.d.
IBAN: HR2425030071100065817

Osobe ovlaštene za zastupanje

Goran Kulušić: direktor
Krunoslav Molnar: direktor

Scroll to Top
Povratak na vrh