Građevne izolacije

Simapor EPS

EPS izolacijske ploče

Karakteristike

Norma

HRN EN 13 163

Vrste

 • Namjena: toplinska izolacija neprohodnih podova,  potkrovlja, kosih krovova, toplinska izolacija konstrukcija gdje ne postoji zahtjev za tlačnim oterećenjem većim od 50 kPa
 • Tlačna čvrstoća 50 kPa (10% def.)
 • Toplinska provodljivost 0,042 W/mK
 • Izolacijske ploče isporučive u debljinama 50-300 mm
 • Namjena: toplinska izolacija vanjskih zidova s opečnom oblogom, manje prohodni podovi, potkrovlja, toplinska izolacija konstrukcija gdje ne postoji zahtjev za tlačnim oterećenjem većim od 70 kPa
 • Tlačna čvrstoća 70 kPa (10% def.)
 • Toplinska provodljivost 0,039 W/mK
 • Izolacijske ploče isporučive u debljinama 50-300 mm
 • Namjena: toplinska izolacija ravnih krovova, podova, stijenki hladnjača, jezgra termoizoacijskih panela, toplinska izolacija konstrukcija gdje postoji zahtjev srednje opteretivosti
 • Tlačna čvrstoća 100 kPa (10% def.)
 • Toplinska provodljivost 0,037 W/mK
 • Izolacijske ploče isporučive u debljinama 50-300 mm
 • Namjena: toplinska izolacija ravnih krovova, terasa, hladnjača, toplinska izolacija konstrukcija gdje postoji zahtjev velike opteretivosti
 • Tlačna čvrstoća 150 kPa (10% def.)
 • Toplinska provodljivost 0,034 W/mK
 • Izolacijske ploče isporučive u debljinama 50-300 mm
 • Namjena: toplinska izolacija ravnih krovova, industrijskih podova, parkirališta, toplinska izolacija konstukcija gdje postoji zahtjev velike opteretivosti
 • Tlačna čvrstoća 200 kPa (10% def.)
 • Toplinska provodljivost 0,034 W/mK
 • Izolacijske ploče isporučive u debljinama 50-300 mm

Povezani proizvodi

Elastificirane EPS izolacijske ploče

Koriste se za izolaciju udarnog zvuka kod izvedbe plivajućih podova (estriha). Izrađene su prema normi HRN EN 13 163. Toplinska provodljivost 0,042 W/mK.

EPS izolacijske trake

Koriste se za izolaciju udarnog zvuka kod izvedbe plivajućih podova (estriha). Izrađene su prema normi HRN EN 13 163. Pakiraju se u PE vreće.

Scroll to Top
Povratak na vrh